Gravesøknader i Flora kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Flora kommune

Graving i Flora kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.flora.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i journalpost 19/10-2 hos saksbehandlende enhet Flora kommune Veg, Park og VA. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser