Gravesøknader i Flora kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Flora kommune

Graving i Flora kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.flora.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/151 Bjerck og Brendø Maskin Gravearbeid BJERCK OG BRENDØ MASKIN AS 22.09.2017 01.01.2020
18/140 Masseuttak Gunhildvågen Sør Gravearbeid TERØY MASKIN AS 19.11.2018 31.12.2020
18/159 Nytt Byggefelt Instetunet del 2 nord Gravearbeid Brandsøyvegen RAMSDAL MASKIN AS 17.12.2018 01.05.2020
19/2 Nytt leilighets bygg Notebakken Gravearbeid TRYGVE ULLALAND AS 18.12.2018 25.04.2020
19/3 Nytt Leiligghetsbygg Gravearbeid Strandgata RAMSDAL MASKIN AS 14.01.2019 01.04.2020
19/16 Kanalen renseanlegg Gravearbeid RUNE SANDVIK AS 28.01.2019 01.05.2020