Gravesøknader i Flora kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Flora kommune

Graving i Flora kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.flora.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/35
Entreprenør TRYGVE ULLALAND AS
Start 05.03.2018
Slutt 30.11.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hestenesgata 1 -7
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvatn, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.02.2018
Tittel Fjerning av spillvann og ombygging va-anlegg
Byggherre
Organisasjon: PER BORTHEIM TRANSPORT AS (orgnr.: 980505618)
Kontaktperson: Per Boertheim (tlf.: 95114530)